Zdravotní domácí péče

 • Zadravotní domací péče je hrazena ze zdravotního pojištění je poskytovaná pacientům pouze tehdy jeli indikovaná - praktickym lékařem ( jednorázově maximálně na dobu 3 měsíců, lze opakovaně prodlužovat, pokuď péči pacient potřebuje lze indikovat po neomezeně dlouhou dobu )
 • ošetřujícím lékařem ( v nemocnici který indikuje domácí péči při propuštění z nemocnice maximálně na dobu 14 dnů )
 • lékařem v odborné ambulance ( neurolog, chirurg, kardiolog ) po dobu 14 dnů

 •                                              Poté nás stačí kontaktovat a domluvit podmínky péče.

Jaké služby poskytujeme

 • sledování celkového zdravotního stavu, monitorace fyziologických funkcí (TK, TT, dech, glykémie, P+V tekutin, vyprazdňování atd.), zaznamenávání do dokumentace
 • dohled nad dodržováním dietního a pitného režimu (prevence vzniku dehydratace, edukace o dietě atd.)
 • příprava, podání a dohled nad užitím léků všech forem
 • aplikace injekcí + inzulínu
 • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice a další sekrety)
 • podávání enterální výživy (sondou, PEG)
 • podávání parenterální výživy (periferně, do centrálních žilních vstupů, portů)
 • lokální ošetření defektů (převazy po chirurgických zákrocích, péče o chronické rány – dekubity, bércové vředy atd.)
 • péče o pacienta se stomií (vývodem)
 • péče o inkontinentní pacienty (s únikem moči a stolice)
 • provádění ošetřovatelské rehabilitace (cvičení aktivní, pasivní s dopomocí, pasivní, kondiční cvičení, dechové cvičení, nácvik chůze s pomocí kompenzačních pomůcek)
 • péče o imobilní (nepohyblivé) pacienty/klienty nebo částečně imobilní
Podívejte se do našeho ceníku služeb.