Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče poskytovaná pacientům/klientům bez lékařského předpisu - není nutný, pokud pacient nepožaduje úhradu péče zdravotní pojišťovnou. Poté nás stačí kontaktovat a domluvit podmínky péče.


Jaké služby poskytujeme

 • sledování celkového zdravotního stavu, monitorace fyziologických funkcí (TK, TT, dech, glykémie, P+V tekutin, vyprazdňování atd.), zaznamenávání do dokumentace
 • dohled nad dodržováním dietního a pitného režimu (prevence vzniku dehydratace, edukace o dietě atd.)
 • příprava, podání a dohled nad užitím léků všech forem
 • aplikace injekcí + inzulínu
 • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice a další sekrety)
 • podávání enterální výživy (sondou, PEG)
 • podávání parenterální výživy (periferně, do centrálních žilních vstupů, portů)
 • lokální ošetření defektů (převazy po chirurgických zákrocích, péče o chronické rány – dekubity, bércové vředy atd.)
 • péče o pacienta se stomií (vývodem)
 • péče o inkontinentní pacienty (s únikem moči a stolice)
 • provádění ošetřovatelské rehabilitace (cvičení aktivní, pasivní s dopomocí, pasivní, kondiční cvičení, dechové cvičení, nácvik chůze s pomocí kompenzačních pomůcek)
 • péče o imobilní (nepohyblivé) pacienty/klienty nebo částečně imobilní

Ostatní služby pro rodinu a domácnost

Kromě zdravotnických služeb Vám také nabízíme komplexní nezdravotnické služby pro rodinu a domácnost, která je poskytována za plnou úhradu pacientem/klientem. Jaké služby poskytujeme

 • komplexní hygienická péče
 • drobný nákup
 • ohřev připraveného pokrmu a podání jídla
 • asistence při návštěvě lékaře v domácnosti
 • doprovod do ordinace
 • komunikace s ošetřujícím lékařem
 • základní sociální poradenství
 • další pečovatelské služby
Podívejte se do našeho ceníku služeb.