Vítejte na stránkách zdravotní Domácí péče


se sídlem Hviezdoslavova 520/12, 149 00, Praha 4 - Háje vznikla 1. 7. 2014 jako nestátní zdravotnické zařízení za účelem poskytování odborné zdravotní domácí péče pro všechny občany bez ohledu na věk a pohlaví, kteří si tuto péči přejí a jejich zdravotní stav dovolí tuto péči vykonávat v jejich přirozeném sociálním prostředí. Zdravotní péče je poskytována na doporučení ošetřujícího lékaře - hrazené zdravotní pojišťovnou. Je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti. Jejím cílem je zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče pacientům/klientům v jejich vlastním sociálním prostředí.

Služby jsou poskytovány na území Prahy.

Dostupnost domácí péče je zajištěna 24h denně 7 dní v týdnu. Při jejím zavedení jsou pacienti i jeho blízcí seznámeni s kontaktním mobilním číslem, které je možno využít v případě změn zdravotního stavu pacienta/klienta.