Ceník Služeb

není-li hrazena ze zdravotního pojištění

Domácí zdravotní péče - základní sazba

sesterská péče: (měření TK, převazy ran, aplikace inzulinu atd.) 400,- Kč/hod.
ošetřovatelská péče: pomoc s hygienou, dopomoc s chůzí, podávání potravy aj.) 300,- Kč / hod.
odběr biologického materiálu (např. krev, moč.. ) 500,-Kč


Příplatky

práce v noci (22-06 hod.) 50%
práce o víkendu a ve svátek 20%

V uvedených cenách není zahrnutý zdravotní ani jiný materiál.
V případě, že péče na přání klienta končí po 22. hodině, zajišťuje klient pracovníkovi bezpečný odvoz domů (např. vozem taxi) - platí pro území hl. města Prahy.

Agentura domácí péče neposkytuje péči pacientům/klientům:
s výraznými projevy agresivity vůči zaměstnancům
kteří nerespektují základní pravidla, kterými se domácí péče řídí
trpící přenosnými chorobami
alkoholismem
s drogovou závislostí
psychiatrickými poruchami, kteří nejsou pod dohledem odborníka s nutností odborné péče

Platba

Přímo hrazená péče

předpis od lékaře není nutný, pokud pacient nepožaduje úhradu péče zdravotní pojišťovnou Agentura domácí péče není ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami. V ceně služeb, viz. ceník služeb, není obsažen zdravotnický materiál (např. obvazy, injekční stříkačky, apod.), který se účtuje zvlášť.
V sobotu, v neděli a ve svátky, stejně jako péče poskytnutá mezi 22,00 a 6,00 hod, jsou účtovány příplatky dle ceníku.

V hotovosti v sídle agentury domácí péče a to předem na 2 týdny dopředu. Jednou měsíčně bude provedeno vyúčtování (na požádání i přesný rozpis poskytnuté péče).

Bankovním převodem na základě zálohové faktury.

Inkasem z účtu.